Bez kategorii

Co to jest e-sprawozdanie?


E-sprawozdanie to sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej i złożone do właściwych organów w formie elektronicznej. W Polsce e-sprawozdania są obligatoryjne dla wszystkich jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

E-sprawozdanie składa się z następujących elementów:

 • sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej, zgodnego ze strukturą logiczną udostępnioną przez Ministerstwo Finansów;
 • podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego osób, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są obowiązane do podpisywania sprawozdania finansowego;
 • ewentualnych dokumentów dodatkowych, takich jak:
  • opinia biegłego rewidenta;
  • sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta;
  • sprawozdanie z badania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

E-sprawozdania są składane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) za pośrednictwem aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

E-sprawozdania mają szereg zalet w stosunku do sprawozdań składanych w formie papierowej. Są one:

 • bardziej bezpieczne, ponieważ są szyfrowane i przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego kanału;
 • bardziej wygodne, ponieważ można je składać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze;
 • tańsze, ponieważ nie wymagają drukowania i wysyłania papierowych sprawozdań.

Obowiązek sporządzania i składania e-sprawozdań został wprowadzony w Polsce w 2019 roku. Od tego czasu liczba jednostek sporządzających e-sprawozdania stale rośnie. W 2023 roku e-sprawozdania złożyło ponad 90% wszystkich jednostek sporządzających sprawozdania finansowe.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jakie są wady e-sprawozdania?

E-sprawozdania mają szereg zalet, ale również kilka wad. Do głównych wad e-sprawozdań należą:

 • Wymagają specjalistycznego oprogramowania i wiedzy. Sporządzenie e-sprawozdania wymaga zastosowania oprogramowania, które umożliwia sporządzenie sprawozdania w postaci elektronicznej zgodnej ze strukturą logiczną udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Oprogramowanie to może być płatne lub bezpłatne. Ponadto, sporządzenie e-sprawozdania wymaga od osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania posiadania podstawowej wiedzy na temat e-sprawozdań.
 • Mogą być mniej intuicyjne niż sprawozdania w formie papierowej. Sprawozdania w formie papierowej są zazwyczaj bardziej intuicyjne niż sprawozdania w formie elektronicznej. W przypadku sprawozdań w formie papierowej, osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania mogą łatwo sprawdzić, czy wszystkie wymagane elementy zostały uwzględnione. W przypadku sprawozdań w formie elektronicznej, osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdania muszą mieć większą wiedzę na temat struktury logicznej sprawozdania, aby upewnić się, że wszystkie wymagane elementy zostały uwzględnione.
 • Mogą być bardziej podatne na błędy. Sporządzenie e-sprawozdania wymaga od osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania większej staranności, aby uniknąć błędów. W przypadku sprawozdań w formie papierowej, błędy są zazwyczaj łatwiejsze do wykrycia niż w przypadku sprawozdań w formie elektronicznej.

Dodatkowo, e-sprawozdania mogą być utrudnieniem dla jednostek, które nie mają dostępu do internetu lub nie mają możliwości korzystania z oprogramowania do sporządzania e-sprawozdań.

Mimo wad, e-sprawozdania są rozwiązaniem, które w dłuższej perspektywie czasu przyniesie wiele korzyści. Są one bardziej bezpieczne, wygodne i tańsze niż sprawozdania składane w formie papierowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *