Bez kategorii

Czy można zmienić formę prawną działalności?

Tak, można zmienić formę prawną działalności gospodarczej. W Polsce obowiązuje zasada swobody przekształceń przedsiębiorców. Oznacza to, że przedsiębiorca może zmienić formę prawną swojej działalności, jeżeli nie narusza to praw osób trzecich.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

Procedura zmiany formy prawnej działalności gospodarczej jest regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby zmienić formę prawną działalności, przedsiębiorca musi złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wniosek powinien zawierać m.in.:

 • oświadczenie o zamiarze zmiany formy prawnej;
 • projekt umowy lub statutu spółki w nowej formie prawnej;
 • sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy;
 • potwierdzenie wniesienia opłat sądowych.

Sąd rejestrowy rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny, sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zmianie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zmianie formy prawnej działalności gospodarczej towarzyszy szereg obowiązków formalnych, takich jak:

 • zmiana umowy lub statutu spółki;
 • dokonanie zmian w księgach rachunkowych;
 • aktualizacja danych na stronie internetowej firmy;
 • poinformowanie kontrahentów o zmianie formy prawnej.

Zmianie formy prawnej działalności gospodarczej może towarzyszyć również szereg zmian gospodarczych, takich jak:

 • zmiana struktury organizacyjnej firmy;
 • zmiana sposobu zarządzania firmą;
 • zmiana systemu opodatkowania.

Podjęcie decyzji o zmianie formy prawnej działalności gospodarczej powinno być poprzedzone dokładną analizą wszystkich czynników, w tym finansowych, organizacyjnych i podatkowych.

Poniżej przedstawiono przykładowe sytuacje, w których może wystąpić potrzeba zmiany formy prawnej działalności gospodarczej:

 • rozwój firmy i wzrost liczby pracowników może spowodować, że forma jednoosobowej działalności gospodarczej stanie się niewystarczająca;
 • zmiana profilu działalności może wymagać zastosowania formy prawnej, która lepiej odpowiada specyfice prowadzonej działalności;
 • wejście nowego wspólnika do firmy może spowodować konieczność zmiany formy prawnej na spółkę osobową lub kapitałową.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *