• Bez kategorii

    Czy można zmienić formę prawną działalności?

    Tak, można zmienić formę prawną działalności gospodarczej. W Polsce obowiązuje zasada swobody przekształceń przedsiębiorców. Oznacza to, że przedsiębiorca może zmienić formę prawną swojej działalności, jeżeli nie narusza to praw osób trzecich. Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków. Procedura zmiany formy prawnej działalności gospodarczej jest regulowana przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby zmienić formę prawną działalności, przedsiębiorca musi złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wniosek powinien zawierać m.in.: Sąd rejestrowy rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny, sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zmianie wpisu do…