Bez kategorii

Jakie są konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego?

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Oto najważniejsze z nich:

  • Odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego, podlega karze grzywny od 100 zł do 1 080 000 zł (od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie najwyższa nie może przekraczać 2 000 zł) albo nawet karze ograniczenia wolności od 1 miesiąca do 2 lat.
  • Odpowiedzialność administracyjna. W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie, sąd rejestrowy może nałożyć na przedsiębiorcę grzywnę w wysokości do 10 000 zł. Grzywna ta może być wielokrotnie ponawiana aż do równowartości 1 mln zł.
  • Utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niezłożenie sprawozdania finansowego może utrudnić przedsiębiorcy dostęp do kredytów, pożyczek czy dofinansowania z funduszy publicznych.
  • Straty finansowe. Niezłożenie sprawozdania finansowego może prowadzić do strat finansowych, w tym do konieczności zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie podatków.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego ciąży na kierowniku jednostki, czyli w przypadku spółek kapitałowych na zarządzie spółki.

Aby uniknąć kary za niezłożenie sprawozdania finansowego, należy złożyć je w terminie określonym w przepisach. Termin ten wynosi 3 miesiące od dnia bilansowego. W przypadku spółek kapitałowych sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończy się 31 grudnia, a więc termin na jego złożenie upływa 31 marca następnego roku.

W przypadku problemów z przygotowaniem sprawozdania finansowego, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *