Bez kategorii

Jak zlikwidować działalność gospodarczą?

Likwidacja działalności gospodarczej to proces, który składa się z kilku etapów. Przedsiębiorca, który chce zamknąć swoją firmę, musi dopełnić szeregu formalności, zarówno w urzędach, jak i instytucjach finansowych.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

Etap 1: Zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Wypełniając wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć online, przez portal biznes.gov.pl, lub w urzędzie gminy lub miasta.
 • Wysyłając pisemną informację do urzędu gminy lub miasta. Informacja powinna zawierać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko przedsiębiorcy
  • Numer PESEL lub NIP
  • Adres siedziby firmy
  • Data zaprzestania działalności gospodarczej

Etap 2: Rozliczenie z urzędami

Po zawiadomieniu o zaprzestaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca musi rozliczyć się z urzędami skarbowymi i ZUS.

 • Urząd skarbowy
  • Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia ostatniej deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-UE. Termin składania deklaracji to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zaprzestanie działalności gospodarczej.
  • Przedsiębiorca może być również zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-36, PIT-36L lub PIT-36S. Termin składania deklaracji to 30. dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło zaprzestanie działalności gospodarczej.
 • ZUS
  • Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia ostatniego raportu ZUS DRA. Termin składania raportu to 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zaprzestanie działalności gospodarczej.
  • Przedsiębiorca może być również zobowiązany do złożenia dodatkowego raportu ZUS DRA, jeśli w ostatnim miesiącu działalności gospodarczej miał pracowników.

Etap 3: Rozliczenie z wierzycielami

Przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty wszystkich zobowiązań finansowych, które powstały w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Etap 4: Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej do CEIDG

Po rozliczeniu się z urzędami i wierzycielami przedsiębiorca może złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG. Wniosek można złożyć online, przez portal biznes.gov.pl, lub w urzędzie gminy lub miasta.

Koszt likwidacji działalności gospodarczej

Koszt likwidacji działalności gospodarczej zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju działalności gospodarczej, wielkości firmy i liczby pracowników.

 • Rozliczenie z urzędami skarbowymi i ZUS
  • Koszty związane z rozliczeniem z urzędami skarbowymi i ZUS są uzależnione od wysokości przychodów i kosztów firmy w ostatnim roku podatkowym.
 • Rozliczenie z wierzycielami
  • Koszty związane z rozliczeniem z wierzycielami są uzależnione od wysokości zobowiązań finansowych firmy.
 • Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej do CEIDG
  • Opłata za zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej do CEIDG wynosi 30 zł.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Likwidacja działalności gospodarczej to proces, który wymaga dopełnienia szeregu formalności. Przedsiębiorca, który chce zamknąć swoją firmę, powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *