Bez kategorii

Jak odlicza się składki ZUS w spółce z o.o.?

Odliczenie składek ZUS w spółce z o.o. zależy od tego, czy wspólnik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, takim jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składki te może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Odliczeniu podlegają składki do wysokości 75% podstawy wymiaru, czyli w 2023 roku maksymalnie 10 662,50 zł.

Wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o. nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, chyba że nawiążą ze spółką stosunek pracy. W takim przypadku składki na ubezpieczenia społeczne mogą odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Odliczeniu podlegają składki do wysokości 75% podstawy wymiaru, czyli w 2023 roku maksymalnie 10 662,50 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą odliczyć wszyscy wspólnicy spółek z o.o., bez względu na to, czy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Odliczeniu podlegają składki do wysokości 8700 zł w roku podatkowym.

Sposób odliczenia składek ZUS zależy od formy opodatkowania spółki.

  • Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa) mogą odliczyć składki ZUS od dochodu w zeznaniu rocznym PIT-36.
  • Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo mogą odliczyć składki ZUS od przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36L.
  • Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć składki ZUS od przychodów w deklaracji ryczałtu.
  • Przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową mogą odliczyć składki ZUS od przychodów w deklaracji karty podatkowej.

Aby odliczyć składki ZUS, należy załączyć do zeznania rocznego odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich opłacenie. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne są to dokumenty rozliczeniowe ZUS, takie jak:

  • Dla składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: formularz ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA.
  • Dla składek na ubezpieczenie chorobowe: formularz ZUS ZWUA.
  • Dla składek na ubezpieczenie wypadkowe: formularz ZUS ZWUA.

W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne są to dokumenty rozliczeniowe ZUS, takie jak:

  • Dla składek na ubezpieczenie zdrowotne: formularz ZUS ZWUA.

Podsumowując, odliczenie składek ZUS w spółce z o.o. jest możliwe zarówno dla wspólników jednoosobowych, jak i wspólników wieloosobowych. Składki na ubezpieczenia społeczne mogą odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą odliczyć od przychodów.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *